මූල්‍ය – ලීසිං සමාගම් අක්‍රමිකතා කමිටුවට පැමිණිලි ගැනීම ඇරඹේ - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-06-23

මූල්‍ය – ලීසිං සමාගම් අක්‍රමිකතා කමිටුවට පැමිණිලි ගැනීම ඇරඹේ

මූල්‍ය සමාගම් සහ ලීසිං සමාගම්වල අක්‍රමිකතා සහ නීති විරෝධී ක්‍රියා සොයාබලා වාර්තා කිරීමට පත් කළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවට මහජන අදහස් යෝජනා සහ පැමිණිලි ලබා ගැනීම අද (23) දිනයේ සිට ආරම්භ වීමට නියමිතය. 
 
අදාළ මහජන අදහස්, යෝජනා සහ පැමිණිලි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, කොළඹ 01 යන ලිපිනයට ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
 
මූල්‍ය සමාගම් සහ ලීසිං සමාගම්වල අක්‍රමිකතා සහ නීති විරෝධි ක්‍රියා සොයාබලා වාර්තා කිරීමට මහ බැංකුවේ අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් මහතා විසින් මෙම කමිටුව පත් කරනු ලැබුවේය.
 
මෙම කමිටුවේ වාර්තාව දින 14 ක් ඇතුළත ලබාදිය යුතු වේ.
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages