ගෞරී රාමනා මහත්මිය රජයේ වැඩ බලන රස පරීක්ෂක ධුරයට - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-06-07

ගෞරී රාමනා මහත්මිය රජයේ වැඩ බලන රස පරීක්ෂක ධුරයට

රජයේ රස පරීක්ෂක ධුරයේ වැඩ බැලීමට එහි අතිරේක රස පරීක්ෂක ගෞරී රාමනා මහත්මිය පත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.
 
ඒ සඳහා අධිකරණ, මානව හිමිකම් සහ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් සංදේශයකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.
 
ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක ලෙස කටයුතු කළ ඒ. වැලිඅංග මහතා අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීම හේතුවෙන් පසුගිය 05වනදා විශ්‍රාම ගියේය. 
 
රස පරීක්ෂක වැඩ බැලීමට පත් කර ඇති ගෞරී රාමනා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාත්මක සේවයේ 1 වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියකි.
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages