යුරෝපා සහ ආසියා කලාපීය වොලිබෝල් පුහුණුකරු පාඨමාලාවක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-06-23

යුරෝපා සහ ආසියා කලාපීය වොලිබෝල් පුහුණුකරු පාඨමාලාවක්

ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් සම්මේලනය මඟින් යුරෝපා සහ ආසියා කලාප සඳහා පවත්වනු ලබන වොලිබෝල් පුහුණුකරු පාඨමාලාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ. එම පාඨමාලාව ඉදිරියේදී ආරම්භ වීමට නියමිත අතර, ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය නියෝජනය කරමින් එක් පුහුණුකරුවකුට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. ඊට අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කරන පුහුණුකරුවන් සඳහා මේ මස 27 වැනිදා පෙරවරු 10.00ට වොලිබෝල් සම්මේලන කාර්යාලයේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වේ.

තෝරාගනු ලබන පුහුණුකරු ඉදිරියේදී අන්තර්ජාලය මඟින් අදාළ පාඨමාලාව සඳහා පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යොමු කරනු ලැබේ.

මේ සඳහා අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන පුහුණුකරුවන් ඉංග්‍රීසි බස ලිවීමේ හා කතා කිරීමේ හැකියාව, පුහුණුකරුවකු ලෙස පදක්කම් මගින් සනාථ කළ හැකි දක්ෂතා සහ ප්‍රතිඵල තිබීම, අවුරුදු 35ට වඩා අඩු අයකු වීම, වෘත්තීය පුහුණුකරුවකු ලෙස වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ දියුණුව උදෙසා කටයුතු කළ හැකි වීම, පරිගණකය හැසිරවීම පිළිබඳ ඉහළ දැනුමක් තිබීම වැනි සුදුසුකම් සපුරා තිබිය යුතු බව වොලිබෝල් සම්මේලනය පවසයි.

ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයකු හෝ ක්‍රීඩිකාවක ලෙස සිට පුහුණුකරුවකු ලෙස සේවය කරන අයට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන බවත් වොලිබොල් සම්මේලනය දන්වා සිටී.

මේ සඳහා අයැදුම්පත් බාර ගැනීම මේ මස 26 වැනිදා අවසන් වන අතර, සිය අයැදුම්පත asnalaka@gmail.com විද්‍යුත් තැපෑලට යොමු කරන ලෙස වොලිබෝල් සම්මේලනය ඉල්ලා සිටී. වැඩි විස්තර ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනයේ 011 2669344 දුරකතන අංකයෙන් විමසන ලෙස ද එම සම්මේලනය දන්වා සිටී.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages