අගෝස්තු මස 4, 5,6 සහ 7 පාසල් නිවාඩු. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-29

අගෝස්තු මස 4, 5,6 සහ 7 පාසල් නිවාඩු.

මෙවර මහ මැතිවරණය පැවැත්වෙන සතිය තුළ සියලුම රජයේ පාසල්වලට නිවාඩු ලබා දීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව අගෝස්තු මස 4, 5,6 සහ 7 වන සිකුරාදා යන දිනවල පාසල් වසා තබනු ලැබේ.

The post අගෝස්තු මස 4, 5,6 සහ 7 පාසල් නිවාඩු. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages