කල් ඉකුත්වන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා සහන කාලයක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-14

කල් ඉකුත්වන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා සහන කාලයක්

 
රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා මාස 03 ක සහන කාලයක් ලබා දෙන බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. 
 
ඒ අනුව ජුලි මස 01 දින සිට සැප්තැම්බර් මස 30 දක්වා කාලය තුල කල් ඉකුත්වන රියදුරු බලපත්‍ර සඳහා අදාල කාලය ලැබෙනු ඇත.
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages