තැපැල් ඡන්දයේ අවසන් දිනය අදයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-21

තැපැල් ඡන්දයේ අවසන් දිනය අදයි.

පසුගිය 13 වනදා සිට 17 වන දක්වා තැපැල් ඡන්දහිමියන් සඳහා ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබුණි. අදාළ දිනයන් හි ඡන්දය සලකුණු කිරීමට නොහැකි වූ තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ට ඡන්දය සලකුණු කිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අමතර දින ලෙස ඊයේ (20) සහ අද (21) දිනයේ අවස්ථාව ලබා දුනි.

ඒ අනුව අදාළ දිනයට ඡන්ද සලකුණු කිරීමට නොහැකි වු සියලු රාජ්‍ය සේවකයින්ට අද දිනයේ තම ඡන්දය සලකුණු කිරීමට හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කර ඇත.

The post තැපැල් ඡන්දයේ අවසන් දිනය අදයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages