රජයේ කැලෑ ඉඩම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට පැවරීමට ක්‍රමවේදයක් - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-06

රජයේ කැලෑ ඉඩම් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට පැවරීමට ක්‍රමවේදයක්

රජයේ අවශේෂ කැලෑ වශයෙන් සලකන ඉඩම්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත පැවරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සැකසීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇත්තේ මේ වන විට හේන් ගොවිතැන ආදී සුළු වගා කටයුතුවලින් යැපෙන ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ඉඩම් ගැටලු අවම කිරීම සඳහා බව කැබිනට් ප්‍රකාශක, උසස් අධ්‍යාපන, තාක්ෂණ, නවෝත්පාදන, තොරතුරු හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ආ චා ර් ය බන්දුල ගු ණ ව ර් ධ න මහතා පැවැසීය.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතේ පාලනය වෙමින් පැවති රජයේ අවශේෂ කැලෑ වශයෙන් හඳුන්වන ඉඩම්, එවකට වන සම්පත් හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා නිකුත් කරන ලද 2001.08.10 දිනැති අංක 05/2001 චක්‍රලේඛය මඟින් වන සංරක්ෂණ දෙ පා ර් ත මේ න් තු ව යටතට පත් කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් රජයේ ඉඩම් වල හේන් වගාවන්හි නියුතු අඩු ආදායම්ලාභී ගොවි පවුල් විශාල දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටින බවත්, එයට හේතුව එම ඉඩම් කිසියම් පරිහරණ කටයුත්තකට යොදා ගැනීමට නම් දී ර් ඝ ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුතුව තිබීම බවත් පැවසූ ඇමැති ආ චා ර් ය බන්දුල ගු ණ ව ර් ධ න මහතා, මේ නිසා ඝන වනාන්තර නොවන මෙම අවශේෂ ඉඩම් වලින් නිසි ඵලදායිතාවක් ලබා ගැනීම දුෂ්කර වී තිබෙන බවද පෙන්වා දුන්නේ ය.

මෙම දුෂ්කරතා පිළිබඳ සලකා බැලූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය මේ පිළිබඳ වි ම ර් ශ න ය කර, මෙම අවශේෂ කැලෑ ඉඩම් තාවකාලිකව සුදුසු කා ර් ය ය න් සඳහා යොදා ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඊට අදාළ බලතල දිස්ත්‍රික් ලේකම් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත යළි පවරා දීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් සකස් කර අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස පරිසර, වනජීවී සම්පත්, ඉඩම් හා ඉඩම් සං ව ර් ධ න ඇමැති එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතාගෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටි බවද ඇමැති බන්දුල ගු ණ ව ර් ධ න මහතා කීය.

 

බුද්ධිකා ඉඹුලාන,

සිතාරා සේනානි

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages