‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය’ වෙයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-23

‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය’ වෙයි.

‘උප්පැන්න සහතිකය‘ යන්න වෙනුවට ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය‘ නමින් අලුත් උප්පැන්නය නිකුත් කර තිබේ මෙම උප්පැන්නයේ නවාංගයන් ද ඇතුළත් වේ

  1. උප්පැන්න සහිතකය යන්න වෙනුවට ජාතික උප්පැන්න සහතිකය නමින් හදුන්වා දී ඇත.
  2. භාෂාද්වයෙන්ම සැකසේ.
  3. උපතේ ලබාදෙන අනන්‍යතා අංකය ඇතුළත් කොට ඇත.
  4. වඩාත් ආරක්ෂිත කඩදාසියක ඩිජිටල් ක්‍රමයට සැකසේ.
  5. ක්ෂණික ප්‍රතිකාර කේථයක්, කේත අංකයක්, දිය සළකුණ සහ හොලෝ ග්‍රෑම් ස්ටිකර් එකක් අලවා ඇත.
  6. රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්ගේ අත්සනින් නිකුත් කරනු ලබයි.

The post ‘ජාතික උප්පැන්න සහතිකය’ වෙයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages