මැතිවරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන ගැසට් කරයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-07-18

මැතිවරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන ගැසට් කරයි.

මහමැතිවරණයට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. 2184/34 අංකය දරණ එම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත්කර තිබේ.

The post මැතිවරණ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන ගැසට් කරයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages