අනුරුද්ධ සම්පායෝ ඇතුළු 04 කට ඇප - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-31

අනුරුද්ධ සම්පායෝ ඇතුළු 04 කට ඇප

 මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට මීගමුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප ලබාදුන්නේය. මීගමුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රජින්ද්‍රා විජේසූරිය මහත්මිය විසින් මෙම ඇප නියෝගය අද ලබා දුන්නාය. මීගමුව බන්ධනාගාරයේ සිටි රැඳවියන් පිරිසකට විශේෂ පහසුකම් සැපයීම සහ විවිධ වංචනික කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙනුයි ඔවුන් අත්අඩංගුවට පත් විය.
 
මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ ඇතුළු සිව් දෙනෙකුට මීගමුව මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් ඇප ලබාදුන්නේය.
 
මීගමුව ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් රජින්ද්‍රා විජේසූරිය මහත්මිය විසින් මෙම ඇප  නියෝගය අද ලබා දුන්නාය. 
 
මීගමුව බන්ධනාගාරයේ සිටි රැඳවියන් පිරිසකට විශේෂ පහසුකම් සැපයීම සහ විවිධ වංචනික කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙනුයි  ඔවුන් අත්අඩංගුවට පත් විය.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages