ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරුන් සහ සහකාර සංවිධායකවරුන් පත්කරයි - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-22

ආණ්ඩු පක්ෂ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරුන් සහ සහකාර සංවිධායකවරුන් පත්කරයි

 
පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරු හා සහකාර සංවිධායකවරුන් ඊයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතින් පාර්ලිමේන්තුවේදී  පත්වීම් ලිපි ලබා ගත්තේය.
 
අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පත් කළ මෙම තනතුරු කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ තනතුරු වේ.
 
පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරු ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩිලාන් පෙරේරා මහතා සහ ජයන්ත කැටගොඩ මහතා පත් කර තිබේ. 
 
ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහකාර සංවිධායකවරු ලෙස පාර්ලිමේන්තු මත්ත්‍රී ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් මහතා සහ අසංක නවරත්න මහතා පත් කර ඇත. 
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages