ප්‍රචාරණ කටයුතු අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-02

ප්‍රචාරණ කටයුතු අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්.

මහ මැතිවරණයට අදාළ සියලු ප්‍රචාරණ කටයුතු අද (02) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් වේ. අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු මහ මැතිවරණයට අදාළ රැස්වීම් පැවැත්වීම, ඡන්ද ආයාචනා කිරීම, ගෙයින් ගෙට යාම, අත් පත්‍රිකා බෙදීම, ප්‍රචාරණ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පෝස්ටර්, දැන්වීම්, බැනර් ප්‍රදර්ශනය කිරීම තහනම් බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරයි.

The post ප්‍රචාරණ කටයුතු අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන්. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages