තැන්නේ හිමි රජයෙන් ඉල්ලයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-12

තැන්නේ හිමි රජයෙන් ඉල්ලයි.

පත්වීම් ලිපි නොලද උපාධි ධාරීන්හට පත්වීම් ලිපි ලබා දෙන ලෙසත් පුහුණු ලබා දීම , පුහුණු  දීමනාව ලබා දීම සදහා සියලුම උපාධි ධාරීන්ට අවස්තාව ලබා දෙන ලෙසත් නව රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව රැකියා විරහිත උපාධි ධාරී සංගමයේ කැදවුම්කරැ තැන්නේ ඤාණානන්ද හිමි පවසයි.

The post තැන්නේ හිමි රජයෙන් ඉල්ලයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages