ඡනිදය පාවිච්චි කිරීම සදහා පෑනක් භාවතා කළ හැකියි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-01

ඡනිදය පාවිච්චි කිරීම සදහා පෑනක් භාවතා කළ හැකියි.

ඡනිදය පාවිච්චි කිරීම සදහා ඡන්ද දායකයාට පෑනක් භාවිතා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සදහන් කරයි. එය නිල් හෝ කලු බෝල තුඩ සහිත පෑනක් විය යුතු බවද කොමිසම පවසයි.

The post ඡනිදය පාවිච්චි කිරීම සදහා පෑනක් භාවතා කළ හැකියි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages