නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය රංජිත් සියඹලාපිටියට - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-08-20

නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරය රංජිත් සියඹලාපිටියට

 
නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ලෙස රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර නම් කළ අතර එය නිමල් ලංසා අමාත්‍යවරයා ස්ථිර කළේය.
 
නියෝජ්‍ය කාරකසහා සභාපතිවරයා ලෙස අංගජන් රාමනධාන් නිමල් සිරිපාලද සිල්වා අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කල අතර එම යෝජනාව ස්ථිර කළේ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානයක විසිනි.
 
 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages