2019 දී බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථිර කිරීමට අධාල කැබිනට් පත්‍රිකාව තවමත් නෑ. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-09-11

2019 දී බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථිර කිරීමට අධාල කැබිනට් පත්‍රිකාව තවමත් නෑ.

2019 දී බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථිර කිරීමට අධාල කැබිනට් පත්‍රිකාව මේ වන තෙක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව ඒකාබද්ධ සංවර්ධන නිලධාරි මධ්යස්ථානය පවසයි. අභ්‍යාසලාබී උපාධිධාරීන් දැනට වසරක පුහුණුව අවසන් කර ඇතත්  මාස 5කින්  පුහුණුව තවත්  දීර්ඝ කර ඇති බව ඔවුන් පවසයි. නියමිත ක්‍රමවේදය අනුව වසරකින් ස්ථිර කළ යුතු උවත් ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම එය මග හරිමින් සිටින බවට ඔවුන් චෝදනා කරයි.
මෙයට විරෝධය දක්වමින්  සැප්තැම්බර් 14 උදේ 10 ට මානව හිමිකම් නිලධාරීන් සමගත්  11.30 ට මුදල් අමාත්යාංශ නිලධාරීන් සමගත්  2019 බඳවාගත්  එම සංගමයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් සාකච්ඡා කිරීමටද බලාපොරොත්තු වන බව ඒකාබද්ධ සංවර්ධන නිලධාරි මධ්යස්ථානය පවසයි.

 

…ගමගේ …

The post 2019 දී බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන් ස්ථිර කිරීමට අධාල කැබිනට් පත්‍රිකාව තවමත් නෑ. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages