කඩිනමින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-09-08

කඩිනමින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලයි.

2019  බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභීන්  කඩිනමින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා අද (08) කුරුණෑගල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඒකාබද්ධ සංවර්ධන නිලධාරි මධ්යස්ථානයේ කුරුණෑගල සමාජිකයන්    ලිපි බාරදීමට කටයුතු කරන ලදි    .

The post කඩිනමින් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages