සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියලෙන්නන්ට සහන ලැබී නෑ. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-09-29

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියලෙන්නන්ට සහන ලැබී නෑ.

සංචාරක ක්ෂේත්‍රෙය් නියැලෙන්නන්ට ලබාදුන් සහන මෙතෙක් නොලැබීම නිසා ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇතැයි සංචාරක මාර්ගඋපදේශක කථිකාර්ය සංගමය පවසයි. ඔවුන් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරන්නේ පොැරාන්දු වූ සහන කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙසයි.

The post සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියලෙන්නන්ට සහන ලැබී නෑ. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages