අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි. - Lanka Sinhala gossip

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

2020-09-08

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි.

පස්වරු 1.00ට සිට පස්වරු 6.30 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්විමට නියමිතය. දිනයේදී සභාව කල් තැබීමේ විවාදයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වර්ෂික, වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කාර්යය සාධක වාර්තාව සහ වසර මැද රාජ්‍ය මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව විවාදයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.

The post අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි. appeared first on Lanka News Column.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages