කොරියන් ක්‍රමයට ටූනා සැන්විච් හදමු

0
14
Author(s): 
නලින් දිල්රුක්ෂ
උදැසන ආහාරයට මෙන්ම සවස තේ පානය වෙලාවට වගේම විනෝද චාරිකාවකදී අමතර ආහාරයකටත් කදිම දෙයකි සැන්විච්.
අද අපි බලමු ඉතා කෙටි වෙලාවකින් සාදාගත හැකි රසවත් ටූනා සැන්විච් හදන ආකාරය. 
මෙහි විශේෂත්වය නම් අද අප හදන්න කියලා දෙන්නේ කොරියන් ක්‍රමයට ටුනා සැන්විච් හදන හැටියි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වගේම හදාගන්නා විදියත් ඉතා පැහැදිලිව පහත විඩියෝවෙන් බලන්න හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here