එල්බී ෆිනෑන්ස් සමාගම Lanka QR සමග අත්වැල් බැඳ ගනී

0
10
14 නොවැම්බර්, 2020

එල්බී ෆිනෑන්ස් සමාගම, LB CIM (Cash-In-Mobile) ජංගම මුදල් පසුම්බි යෙදවුම හරහා ජාතික ඩිජිටල් ගෙවීම් පහසුකම වන Lanka QR සමග අත්වැල් බැඳ ගත්තේය. එම ඒකාබද්ධ කිරීමත් සමග CIM ජංගම මුදල් පසුම්බි යෙදවුම හරහා Lanka QR සේවාව පිරිනමන ගනුදෙනු පහසුකම් හතර ම සිදුකිරීමේ අවස්ථාව පාරිභෝගිකයන්ට උදා වේ. ඒ අනුව තුන්වන පාර්ශ්වයේ බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන මගින් ජංගම මුදල් පසුම්බි යෙදවුම් හරහා යොමු කෙරෙන මුදල් සිය මුදල් පසුම්බි යෙදවුම හරහා ලබාගැනීමටත්, ඔවුන් හට ගෙවීම් සිදුකිරීමටත් පාරිභෝගිකයන්ට හැකිවේ.

LB CIM ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන යෙදවුම Android සහ iOS ජංගම දුරකථනවලින් බාගත කරගත හැකි අතර එම යෙදවුම පාරිභෝගිකයන්ගේ සහ අලෙවිකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව ‘CIM Customer app’ සහ ‘CIM Business app’ ලෙස ආකාර දෙකකින් සමන්විත වේ. LB CIM යනු වෙළෙඳපොළේ භාෂා ත්‍රිත්ත්වයෙන් ම සේවා ලබාගත හැකි ජංගම මුදල් පසුම්බි යෙදවුම් කිහිපයෙන් එකක් වන අතර එහි UI/UX තාක්ෂණය සමගින් භාවිතය වඩාත් සරලකර ඇත.

CIM ජංගම දුරකථන මුදල් පසුම්බි යෙදවුමේ සරල මුහුණත නිසාම එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම පාරිභෝගියකුට භාවිත කළ හැකි සැබෑ ඩිජිටල් ගෙවීම් විසඳුමක් බවට පත්වනු ඇතැයි සමාගම පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here