මහරගම නාවින්න මෙඩිකෙයාහි අති නවීන ලැපරොස්කොපි ඒකකයක්

0
17
14 නොවැම්බර්, 2020

නාවින්න මෙඩිකෙයා හොස්පිට්ල් ඔවුන්ගේ එන්ඩොස්කොපි ඒකකයේ ලැපරොස්කොපි සේවා සැපයීම සඳහා Mediquipment Ltd සමඟ අත්වැල් බැඳ ගනී. ලැපරොස්කොපි ක්‍ෂේත්‍රයේ කීර්තිමත් විශේෂඥයන්ගේ හා සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම නවීන සේවාව ජනතාවට විවෘත කරන ලදී. රු. මිලියන 20ක් වටිනා මෙම ඒකකය, ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ට කැමරාවක් භාවිතයෙන් ශල්‍යකර්ම කිරීමට සහාය වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here