බුස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 44කට කොවිඩ්.

0
18

බුස්ස අධිආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ F වාට්ටුවේ රදවා සිටි රැදවියන් 44 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වි ඇති බවට තහවුරු වි ඇත.

 

 

රැඳවියන් 107 දෙනෙකු හා බන්ධනාගාර නිලධාරින් 25 දෙනෙකුට (13) දිනයේදී සිදුකළ පි.සි.ආර්. පරික්ෂණයට ලක් කර ඇති අතර ඒ අනුව  ලැබුණු පි.සි.ආර් පරික්ෂණ වාර්තා අනුව රැදවියන් 44 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වි ඇති බවට තහවුරුවි ඇත.

The post බුස්ස බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් 44කට කොවිඩ්. appeared first on Lanka News Column.

from Lanka News Column https://ift.tt/3kvJkh5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here