කොළඹ මහ නගර සභා සේවක සේවිකාවන් 200කට කොවිඩ්.

0
6

කොළඹ මහ නගර සභා සේවකයන් අතරින් වාර්තාවෙන කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අද පස්වරුව වන විට 200 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආසාදිතයන් 170 ක්, නාගරික ජන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආසාදිතයන් 20 ක්, නාගරික ගිනි නිවීමේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආසාදිතයන් 6 ක්, නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආසාදිතයන් 2 ක්, නාගරික මුද්‍රණාලයෙන් සහ නාගරික තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආසාදිතයා බැගින් ද කොළඹ මහ නගර සභාවේ සේවක කොවිඩ් ආසාදිතයන් මේ වන විට වාර්තා වී ඇත.

The post කොළඹ මහ නගර සභා සේවක සේවිකාවන් 200කට කොවිඩ්. appeared first on Lanka News Column.

from Lanka News Column https://ift.tt/2K3ltZx

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here