ගාල්ල හබරාදූව ප්‍රාදේශීය සභාව වසා දමයි

0
7

ගාල්ල හබරාදූව ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය තාවකාලිකව වසා දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.

එම කාර්යාලයේ සේවිකාවගේ සැමියා කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීම නිසා මෙම පියවර ගෙන ඇත.

තාවකාලිකව වසා දමන ලද සභා කාර්යාලය විසබීජහරණය කර නැවත විවෘත කිරීමට නියමිතය.

එහි සේවය කළ තවත් සේවකයන් දස දෙනකු නිරෝධායන කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here