වාද්දුව සහ කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

0
11
 
විදුලි බල මණ්ඩලයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් වාද්දුව සහ කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට දිනයේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි
 
හෙට පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 7.30 දක්වා පැය එකොලහමාරක කාලයක් මෙලෙස ජල සැපයුම තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ඇත
 
ඒ අනුව වාද්දුව ,වස්කඩුව ,පොතුපිටිය ,කළුතර උතුර සහ දකුණ ,කටුකුරුන්ද,නාගොඩ ,බෙන්තොට ,බෝම්බුවල ,පයාගල ,බේරුවල ,මග්ගොන ,අලුත්ගම ,දර්ගානගරය සහ කළුවාමෝදර යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම අත් හිටුවයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here