ශ්‍රීලංකන් සේවකයින් 546 ක් ස්වේච්ජාවෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය

0
8
ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම මුහුණ පා ඇති මුල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් ස්වේච්ජා විශ්‍රාම ගැන්වීමේ යෝජනා ක්‍රමයක් යටතේ සේවකයින් 560 දෙනෙකු විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි වෙයි.
 
මෙම සේවකයින් විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා රුපියල් බිලියන 1.46 ක් වැය කිරීමට සිදුවනු ඇති බව ඒ පිලිබඳ වූ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරමින් සංචාරක අමාත්‍යවරයා දන්වා ඇත.
 
ඉදිරි වසර 03ක කාලය තුළදී සමාගමේ මෙහෙයුම් වලට හානියක් නොවන පරිදි යෝජිත ස්වේච්ජා විශ්‍රාම යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරිමට නිර්දේශ කර තිඛේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here