බන්ධනාගාර පොකුර 531ට නඟී

0
22
Author(s): 
බුද්ධිකා ඉඹුලාන

බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව වාර්තා වන කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ (18) වන විට 531 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙයින් 515 දෙනකු රැඳවූවන් වන අතර, නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව16කි. එම රැඳවූවන්ගෙන් 131 දෙනකු කාන්තාවන් වේ. කොරෝනා ආසාදිත බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගෙන් 06 දෙනකු කාන්තාවන්ය.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයන් 208 දෙනකු වාර්තාවන අතර, කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයෙන් 79 දෙනකු ද, මැගසින් බන්ධනාගාරයෙන් 08 දෙනකුද, බෝගම්බරින් 167ක් ද, බූස්ස බන්ධනාගාරයෙන් 49ක් ද, කුරුවිට බන්ධනාගාරයෙන් 16ක් ද මහර බන්ධනාගාරයෙන් 03ක් ද මාතර බන්ධනාගාරයෙන් එක් රැඳවූ කාන්තාවක් ද මේ වන විට කොරෝනා ආසාදිතයන් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here