චිරන්ත ඇප මත මුදා හරී.

0
7

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ජනතාව ප්‍රෙකා්ප වන ආකාරයේ ප්‍රකාශ නිකුත් කළේ යැයි ඊයේ (18) දින CID භාරයට ගත් චිරන්ත අමරසිංහ ඊයේ සවස ඇප මත නිදහස් කර ඇත.

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ වැරදි අදහස් පළ කළේ යැයි පවසමින් මේ දින වල පුද්ගලයින් රැසක්ම CID භාරයට ගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට ලක් කරනු දක්නට ලැබේ.

….ගමගේ…

The post චිරන්ත ඇප මත මුදා හරී. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here