බස්නාහිර හැර සෙසු පළාත්වල 23 වැනිදා පාසැල් ආරම්භ වේ.

0
9

බස්නාහිර පළාත සහ දැනට හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශ හැර දිවයිනේ සෙසු සියලුම පාසල් තුන්වන වාරය එළඹෙන 23 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. මෙසේ පාසැල් ආරම්භ වන්නේ 6 වන ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා පමණි.

එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ පදිංචි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට වෙනත් පළාත්වලට යාමට හැකියාවක් නැති බවද වෙනත් පලාත්වල සිසුන්ට බස්නාහිරට පැමිණීමට නොහැකි බවද සදහන් වේ.

…ගමගේ…

The post බස්නාහිර හැර සෙසු පළාත්වල 23 වැනිදා පාසැල් ආරම්භ වේ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here