සති අන්තයේ කිසිම මගී දුම්රියක් ධාවනය නොවේ

0
28
ඉදිරි සති අන්තයේ  දී කිසිම මගී ප්‍රවාහන දුම්රියක ධාවනය නොවන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එම්.ජේ.ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි
 
ඒ අනුව එළඹෙන 21 හා 22 වන දින වල මගී ප්‍රවාහන දුම්රිය ධාවනය නොවෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here