කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්.

0
33

Image may contain: text

Image may contain: text

The post කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සිසුන් දෙදෙනෙකුට කොවිඩ්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here