දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරන සංඛ්‍යාව අද…මරණ 09ක්…ආසාදිතයින් 487ක්.

0
62

මෙරටින් දිනකදී වාර්තාවූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව අද දිනයේ වාර්තා වී ඇත. එම සංඛ්‍යාව 09කි. මේ බව මීට සුලු මෙහොතනට පෙර රජයේ ප්‍රවෘර්ති දෙපාර්තමේන්තුවද තහවුරු කරන ලදි. ඒ අනුව මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත කොරොනා මරණ සංඛ්‍යාව 83ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.

තවද අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන්ද 487ක් වාර්තා වී ඇති බව රජයේ පුවෘර්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

No photo description available.

…ගමගේ…

The post දිනකදී වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් මරන සංඛ්‍යාව අද…මරණ 09ක්…ආසාදිතයින් 487ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here