පදියතලාව ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ පොහොට්ටුවේ අයවැයත් පරාජයට පත්වේ.

0
26

ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ බලය පවතින පදියතලාව ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය පරාජයට පත්වී ඇති බව වාර්තා වේ.

සභිකයින් විසි දෙනකුගෙන් සමන්විත මෙම සභාවේ බහුතර බලය හිමිව බලය පිහිටුවා තිබුණේ ශ‍්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි. අයවැය ඡන්ද විමසීමේ දී අයවැයට විරුද්ධව ඡන්ද 11 ලැබීම හේතුවෙන් සභාවේ අයවැය පරාජයට පත්වී ඇත.

The post පදියතලාව ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ පොහොට්ටුවේ අයවැයත් පරාජයට පත්වේ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here