යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ මිලියන 208ක වියදමින් ඉදිවූ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය විවෘත කෙරේ

0
42

විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට නව එළියක් දෙමින් තවත් ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයක නව ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයක් විවෘත කෙරුණි. ඒ යාපනය විශ්වවිද්‍යාල ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයයි. මිලියන 208 ක වියදමින් ඉදි කළ මෙම ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ ඉදි කිරීම් සඳහා රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාර අරමුදල් යොදවා ඇත. 2014 වසරේ එස් .බී. දිසානායක මහතා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාව සිටියදී අනුමත කළ මෙම ව්‍යාපෘතිය 2017 වසරේ පෙබරවාරි ආරම්භ කොට වසර 3 කින් නිමකොට තිබේ.

දමිළ සංස්කෘතික අංගයන් හා පුද පූජාවලින් අනතුරුව ඉකුත් 19 වැනිදා යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ශ්‍රී සන්තුස්‍ රාජ් මහතා සහ හිටපු උපකුලපතිවරියක් වූ මහාචාර්ය වී අර්ශරත්නම් මහත්මිය විසින් ක්‍රීඩාගාරය විවෘත කරනු ලැබූහ. දිග මීටර් 60 ක් හා පළල මීටර් 40 ක් වූ ක්‍රීඩාගාරයේ උස මීටර් 14 කි. මෙහි බැඩ්මින්ටන් පිටි 7 ක්, වොලිබෝල් පිටි 3 ක්, නෙට්බෝල් පිටියක් සහ පැසිපන්දු පිටිය සලකුණු කළ හැකිවේ. ප්‍රේක්ෂකයන් දහසකට අසුන්ගත හැකිවන පරිදි නිමවා ඇත .කාර්යාල කාමර විශේෂ අමුත්තන් සඳහා වන පහසුකම් මෙන්ම ප්‍රමාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වලින් හා ආපනශාලා පහසුකම් සලසා ඇත.

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ 11,000ක් වූ සිසුන්ගේ ක්‍රීඩා කටයුතු වෙනුවෙන් සෙත සැලසෙන මෙම ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේ පුහුණුව මෙන්ම ඉදිරියේදී තරගාවලි සඳහා ද විවෘත වීම බොහෝ දෙනාගේ සතුටට හේතුවක් වනු නිසැකය.

බෙලිහුල්ඔය සමූහ සමන්තා කංකානම්ගේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here