ඇසුරුම්කරුවන්ගේ ගැටලු ඇමැති විමල් විසඳයි

0
82
Author(s): 
රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

ඇසුරුම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සහ නිෂ්පාදකයින්ගේ ගැටලු විසඳීමට කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා මැදිහත් වෙයි.

ඇසුරුම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තරුවන් සහ නිෂ්පාදකයන් මුහුණදී ඇති ගැටලුවලට පිළියම් යෙදීමේ අරමුණින් කර්මාන්තකරුවන් සහ නිෂ්පාදකයන් පෙරේදා (24) කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා හමුවිය. එහිදී ඔවුන් මුහුණදී ඇති ගැටලු පිළිබඳ ඇමැතිවරයා දැනුවත් කළ අතර නියාමන කොන්දේසි සහ පාරිසරික කොන්දේසිවලට එකඟව කර්මාන්තකරුවන්ට සාධාරණයක් වෙන ලෙසත් ඒවා විසඳා ගැනීමට සහාය දීමට ඇමැතිවරයා ඔවුන්ට පොරොන්දු විය. දැනට ආනයන සීමා කිරීම හේතුවෙන් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි වර්ගයේ ඇසුරුම්, බෝතල් වැනි නිෂ්පාදන නියාමන නීතිවලට එකඟව ගෙන ඒමට ඉඩ දීම, සුවඳ විලවුන් නිෂ්පාදනයේදී අවශ්‍ය වන pump කොටස සඳහා පනවා ඇති බදු සඳහා සහනයක් දීම ඇතුළු කර්මාන්තරුවන්ගේ ඉල්ලීම්වලට විසධුම් දීමට සහ Tetra Pack ආනයනය සහ භාවිතය කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා පමණක් යොදා ගැනීමට යෝජනා වූ අතර ඒ සඳහා සොයාබලා අවසර දෙන ලෙස ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන්නේය. දැනට අවසර දී ඇති ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ අමාත්‍යංශය දැනුවත් කරන ලෙසත් ඇසුරුම් නිෂ්පාදකයන්ගේ නාමාවලියක් සකස්කොට එය එළිදක්වන ලෙසත්, පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත්, කර්මාන්තකරුවනුත් එක්කර ඔවුන්ගේ ගැටලු සාකච්ජා කොට විසඳුම් දීමට ඒකාබද්ධ සංසදයක් ආරම්භ කරන ලෙසත් ඇමැතිවරයා ඇසුරුම්කරණ ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තකරුවන්ට සහ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ට වැඩිදුරටත් උපදෙස් දුන්නේය.

මෙම අවස්ථාවට ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති උපසේන දිසානායක, ඇසුරුම් ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තකරුවන් සහ නිෂ්පාදකයින් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් ද එකව සිටියහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here