ක්‍රිස්බ්‍රෝ ග්‍රාමීය කෘෂි ආර්ථි­කය සවි­මත් කරයි

0
52
28 නොවැම්බර්, 2020

ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම, කන්තලේ සූරියපුර ගොවි ගම්මානයේ වාරි ජල ව්‍යාපෘතියට දායක වෙමින් කන්න දෙකම වගා කිරීමට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කිරීමට සමත් වී ඇත.

දිගුකාලීන යුද්ධයෙන් සහ නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින කන්තලේ සූරිය පුර සහ හැළඹයාය යන ගම්මානයන්හි ජීවත්ව ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික ජල අවශ්‍යතාව බොහෝ කාලයක් මුළුල්ලේ ගම්වාසීන් මුහුණ දුන් ප්‍රධාන ගැටලුවක් වූ අතර ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම ගැමි ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව අවබෝධ කර ගනිමින් ගොවි සමිති, මහවැලි ව්‍යාපාරය සහ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව ස්ථිර ඇළ මාර්ගයක් සූරිය පුර හා හැළඹයාය යන ප්‍රදේශයන් වෙත ලබා දුන් අතර මේ අනුව යල සහ මහ යන දෙකන්නයම වගා කිරීමට මේ අනුව මෙම ප්‍රදේශයන්හි ගොවි ජනතාවට හැකි වී ඇත.

කුකුළු පරම්පරාවන් අශ්‍රිතව ගොවිපළ පවත්වාගෙන යාම, අභිජනන මධ්‍යස්ථාන, බ්‍රොයිලර් ගොවිපළ, සහ කුකුළු ආහාර සැකසුම් මධ්‍යස්ථාන ද පවත්වාගෙන යමින් මනා කළමනාකාරිත්වයෙන් යුතුව තම ව්‍යාපාරයන්හී නිරත වන ආයතනයක් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ හැඳින්විය හැකිය.

විශේෂයෙන් ගොවිපලෙන් කෑම මේසයට යන සංකල්පය ක්‍රිස්බ්‍රෝ හී සාර්ථකත්වයට හේතු වූ තවත් ප්‍රධාන කරුණක් ලෙස සැලකිය හැක.ක්‍රිස්බ්‍රෝ සමාගම මේ වනවිට සමස්ත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටම ප්‍රතිලාභ රැසක් උදා කර දී ඇත. එහි කොටස් හිමියන්ට, දේශීය බඩ ඉරිඟු ගොවීන්ට, සෘජුව සහ වක්‍රාකාරව රැකියා සපයමින් ශ්‍රී ලාංකික රැකියා ක්ෂේත්‍රයට, අවසාන වශයෙන් සමස්ත රටටම මෙහි ප්‍රතිලාභ උදා කර දී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here