නව GLO Shop & Café වෙතින් ඔබට GLO-ing අත්දැ­කී­මක්

0
51
28 නොවැම්බර්, 2020

 සුවිශේෂී රසාත්මක ආහාර අත්දැකීමක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දෙමින් පසුගියදා බත්තරමුල්ලේදී GLO Shop & Café විවෘත විය. නැවුම්, සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ස්වාභාවික ආහාර නිෂ්පාදන කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් ව්‍යවසායකයන් සහ කුඩා ව්‍යාපාර 70 කට අධික සංඛ්‍යාවකට තම නිෂ්පාදන ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සහ අලෙවි කිරීමට GLO Shop & Café අවස්ථාව උදාකර දී ඇත.

කැෆේ එකක් සමඟ ස්වභාවික සහ කාබනික පලතුරු සහ එළවළු, බිත්තර, වෙනත් මස් වර්ග සහ මුහුදු ආහාර, සිල්ලර බඩු සහ ආහාර නොවන වෙනත් නිෂ්පාදන යන ප්‍රධාන කලාප 5 කින් මෙම අලෙවි හල සමන්විත වේ. වෙනත් මෙවැනි අලෙවිසල්වල දක්නට නොමැති උප කාණ්ඩ 20 කට අධික සංඛ්‍යාවක් යටතේ,නිෂ්පාදන 900 කට වඩා අලෙවි කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

නැවුම් කාබනික නිෂ්පාදන, gourmet ingredients, ප්‍රමිතියෙන් උසස් මස් වර්ග, මුහුදු ආහාර සහ ශීත කළ ආහාර, දේශීය රසවින්දනයන් සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වර්ග රැසක් GLO Shop & Café හරහා මිලදී ගත හැකිය. ආහාර නොවන කලාපයේ ස්වාභාවික පුද්ගලික සත්කාර සහ ගෘහ අවශ්‍යතා නිෂ්පාදන අලෙවි කෙරෙයි. කුඩා පරිමාණයේ රැස්වීම්, සාකච්ඡා හෝ හමුවීම් සඳහා යොදා ගතහැකි නිදහස් සහ කලබල නැති ඉඩකඩකින්ද GLO Shop & Café සමන්විත වන අතර නොමිලේ වයි-ෆයි සහ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්ද සලසා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here