ලංකා වැවි­ලි­ක­රු­වන්ගේ සංග­මය වැටුප් ප්‍රති­සං­ස්ක­ර­ණ­යක් ඉල්ලා සිටී

0
48
28 නොවැම්බර්, 2020

සමස්තයක් වශයෙන් වතු කම්කරුවන්ගේ මෙන්ම තේ කර්මාන්තයේ ද අනාගත සුබ සිද්ධිය උදෙසා තිරසාර ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට සම්ප්‍රදායෙන් බැහැර වූ වැටුප් ප්‍රතිසංස්කරණවල අවශ්‍යතාව ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටී.

සම්පූර්ණයෙන් යථාර්ථවාදී ආර්ථික දෘෂ්ටියෙන් බැහැරව හුදෙක් පටු දේශපාලන මතයන්හි එල්බගෙන සිටින යටත් විජිත යුගයේ සිට එන, පවතින සාම්ප්‍රදායික දෛනික වැටුප් ආකෘතිය කඩිනමින් වෙනස් කළ යුතු බව අවධාරණය කරන වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය යෝජනා කරනු ලබන්නේ වතු කම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ඉපැයීම් පාලනය කළ හැකි ආකාරයේ ව්‍යවසායකත්වය පදනම් කර ගත් ආදායමක් උත්පාදනය කළ හැකි නව වැටුප් ආකෘතියක් ස්ථාපිත කරන ලෙසයි.

ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයට අනුව ඵලදායිතාවය සම්බන්ධ වැටුප් ආකෘති ලොව පුරා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපාර සඳහා සාර්ථකව යොදා ගෙන ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවටද ඉන් ඉහළ ඵලදායීතාවක් ඇති බව දැනටමත් ඔප්පු කර ඇත.

මෙම ඵලදායිතාවය හා බැඳුණු වැටුප් ආකෘතිය මගින් වතු කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ ප්‍රජාවන් අතර ‘වෙනසක් ඇති කිරීමේ නියෝජිතයන්’ බවට පත් වනු ඇති බව වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය අවධාරණය කර සිටී. එවැනි ආකෘතියක් මගින් සෑම වතු කම්කරුවකුගේම තිරසාර අනාගත අභිවෘද්ධිය සහතික කිරීම සඳහා සියලු පාර්ශ්ව සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට උනන්දුවෙන් සිටින බව සංගමය නැවත අවධාරණය කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here