ඇමති හදන්නේ වැලි අදින්න පාරක් කපා ගන්නයි.

0
77

වනජීවී දෙපාර්තම්නේතුව යටතේ 1984දී ජලගැලුම් නිම්න ජාතික උද්‍යානයක් ලෙස ගැසට් කර ඇති කැලයක් මැදින් පාරක් ලබාදීමට කිසිසේත් ඉඩ නොතබන බව එම වනජීවී නියමක සංගමයේ සභාපති ශානුක සඳරුවන් පවසා තිබේ.

ඔහු පවසා ඇත්තේ,

” මේ පාර 1984 වහපු පාරක්, මේ පාරට වඩා හොඳ කාපට් පාරක් හදලා තමයි මේක වැහුවේ. මොකද අලින්ට සහ අනෙක් සතුන්ට නිදැල්ලේ ඉන්න මේ ප්‍රදේශ වෙන් කළේ නිරීක්ෂණය කරලා. මොකද අලි ගැටුමට පිලියමක් ලෙස. මේ භූමිය ඒ අනුව තමයි ජාතික උද්‍යානයක් කළේ. මේක කැලෑ නිජබිමක්. ඒක නිසා මේකට ඇතුළු වෙන්නවත් බැහැ කාටවත්. නමුත් ඇමතිවරයා බලය අයුතු ලෙස භාවිත කර පාරක් හදන්න හදනවා වැලි ව්‍යාපාරය සඳහා. මොකද මේ හරියේ හොඳ වැලි නිදියක් තියෙනවා. “

The post ඇමති හදන්නේ වැලි අදින්න පාරක් කපා ගන්නයි. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here