මහර බන්ධනාගාර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් 125 කට නඩු

0
43
පසුගියදා මහර බන්ධනාගාරයේ ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රැඳවියන් 125 දෙනෙකු හඳුනා ගෙන ඇති බවත් ඉදිරියේදී ඔවුන්ට විරුද්ධව නඩු පවරන බවත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කරයි
 
මහර බන්ධනාගාර සිදුවීමට අදාළව රැඳවියන් 106 ක් සහ නිළධාරීන් දෙදෙනෙකු තුවාල ලැබූ අතර මෙහිදී මිය ගිය සංඛ්‍යාව 11ක් වේ
 
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here