පෙර පාසල් ප්‍රාථමික ශ්‍රේණි ටියුෂන් ජනවාරියේ සිට ඇරඹීමට පියවර – අධ්‍යාපන ඇමැති

0
36
Author(s): 
රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

ලබන ජනවාරි මාසයේ, පෙර පාසල්, පාසල්වල ප්‍රාථමික පන්ති සහ උපකාරක පන්ති ආරම්භ කිරීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා ඊයේ (14) පැවසීය.

ඒවා ආරම්භ කරන දින වකවානු නිශ්චිතවම සති දෙකක් ඇතුළත ප්‍රකාශයට පත් කරන බව ද ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

දිවයිනේ හැකි සෑම ස්ථානයකම සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවලට යටත්ව සමාජ දුරස්ථභාවය සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරමින් රටේ දුදරුවන්ගේ අනාගතය උදෙසා පෙර පාසල්, පාසල්වල ප්‍රාථමික පන්ති, සහ උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ්‍ය තීරණය කළ බව ඇමැතිවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය ඇමැතිනිය සමඟ සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන් සමඟ ඉදිරි දිනවලදී පවත්වන බවත් ඔවුන්ගේ උපදෙස් හා මාර්ගෝපදේශයන්ට යටත්ව ජනවාරි මාසයේ පෙර පාසල්, පාසල්වල ප්‍රාථමික පන්ති සහ උපකාරක පන්ති ආරම්භ කරන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවද ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here