බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තනතුරට චන්දන ඒකනායක

0
44
බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා  ලෙස බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන හා පුනරුත්ථාපන) චන්දන ඒකනායක මහතාව පත් කිරීමට බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා විසින් පියවර ගෙන ඇත.
 
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව තුල දැනට උද්ගත වී ඇති වාතාවරණය අනුව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය හා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේනතුව මගින් ලබා දෙන සේවාවන් සම්බන්ධව කාලීන තොරතුරු විනිවිධභාවයකින් යුතුව හා විශ්වාසනීය ලෙස සමාජ ගත කිරීම පෙරදැරිව එම පත්වීම අද(14) දින ඔහු වෙත පිරිනමන ලදී.
 
චන්දන ඒකනායක මහතා ,මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවකු වන අතර  , ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව හිමිකම් හා සාම අධ්‍යයනය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව හා රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි ධාරියෙකි.
 
(බුද්ධිකා ඉඹුලාන)
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here