අලුත්කඩේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක් 

0
40

අලුත්කඩේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

ගින්න නිවීම සඳහා ගිනිනිවීම් රථ 09ක් පිටත් කර හැරි බව ගිනිනිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here