ඊයේ දිනත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 685ක් සහ කොවිඩ් මරණ 02ක්.

0
32

No photo description available.

Image may contain: text

The post ඊයේ දිනත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 685ක් සහ කොවිඩ් මරණ 02ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here