උඹේ සැත්කම කර­න්නට මං මගේ වකු­ග­ඩු­වක් විකුන්නා

0
උඹේ සැත්කම කර­න්නට මං මගේ වකු­ග­ඩු­වක් විකුන්නා

 

මහක දෙම­හක ඉඳන් තුන­ටිය
වෙන­දාට වැඩි­යෙන් කෙවෙන්නා
දර­න්නම බැරි තැනදි ඉස්පි­රි­තා­ලයේ
පෝලි­මෙත් උන්නා
පරි­ස්සන කීප­යක් ලියු කොළ
කෑලි ඒ තැන්ව­ලට පෙන්නා
ගත්ත විස්තර කොලේ දොස්තර
මහ­ත්තැන් හට ඊයෙ දුන්නා

මූණ පොඩ්ඩක් වෙනස් කර ගත්
උන්නැහේ මේස­යට ඇන්නා
බලා ඇක්රේ කොළේ උස්සා
ඇස් දෙකෙන් එය කිරා මැන්නා
උගුර පාදා මදෙස බලලා
බැරෑ­රුම් කම කියා දුන්නා
ඒකෙ හැටි­යට ටිකෙන් ටික
වකු­ග­ඩුව ඇතු­ලෙන් නරක් වෙන්නා

මාරයා ළඟ ළඟම එන වග
ඒ කතා­වෙන් පසක් වෙන්නා
යන්න පෙර තව කර­න්නට දේ
නොමැති කම සංතෝසෙ දුන්නා
එකම දරුවා හොඳට හැදුවේ
යන්න ඕනෑ පාර පෙන්නා
පුතා ඒ මග පෙරට යන­කොට
සතුටු කඳු­ළින් ඇස් පිරෙන්නා

වෙලා තියෙනා හරිය මං අද
ගෙදර අය හට කියා දුන්නා
Òදෙකක් ඕනෑ නැත’ය වකු­ගඩු,
එකක් ඇතිÓ යැයි පුතු කියන්නා
තිබෙයි රහ­සක් කිය­න්නට කල්
එළඹි ඔය කවු­රුත් නොදන්නා
ඉතින් තව හංගලා පල නැත
ඒක අද මගෙ කටින් පැන්නා

පුතා ඉප­දුණු දව­ස්වල හිට
මාස ගානක් ලෙඩින් උන්නා
හද­වතේ පොඩි හිලක් කියලා
පරි­ස්ස­න­යෙන් කියා දුන්නා
පොඩි උනත් හිල සැත්ක­මක්
නොක­රම බැරිය යැයි දැනුම් දුන්නා
ඒක නොක­ලොත් ජීවිතේ කෙටි
බව ඇසූ විට කඳුළු පැන්නා

එදා දොස්තර හුඟක් විස්තර
එක්ක දිග තුණ්ඩු­වක් පෙන්නා
මහා ගානක් උව­මනා වග
කිය­න­කොට මං අහන් උන්නා
තිබුණු එක හීනය උනේ මට
මගේ පැටි­යව බේර ගන්නා
උඹේ සැත්කම කර­න්නට මං
මගේ වකු­ග­ඩු­වක් විකුණ්නා

දිල්රූ ජය­සේ­කර 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here