ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා නැගෙනහිර උපාධිධාරීන් ලිපියක් බාරදෙයි.

0
36

2019 බඳවාගත් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා  දිගින් දිගටම විරෝධතා  පැවැත්වෙන අතර ඊට සමගාමීම නැගෙනහිර පළාත් උපාධිධාරීන් පිරිසක් ඒකාබද්ධ සංවර්ධන නිලධාරී මධ්‍යස්ථානය සමග එක්ව ඊයේ (14) නැගෙනහිර පළාත් නියෝජ්ය ලේකම් වෙත ලිපියක් බාරදීමට කටයුතු කරන ලදී.

මීට අමතරව ලබන 21 වනදා ජාතික විරෝධතා දිනයක් නම්කර ඇති බවත් ඒ වෙනුවෙන් මේ දිනවල දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරවල නිරත වන බවත් එම මධ්‍යස්ථානයේ ධම්මික මුණසිංහ පවසයි.

…ගමගේ…

The post ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා නැගෙනහිර උපාධිධාරීන් ලිපියක් බාරදෙයි. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here