රාජ්‍ය සේවකයින්ට පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමයක්!

0
39

රාජ්‍ය සේවකයින් සහ විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවකයින් සඳහා එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කටයුතු යොදා ඇති බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරන්නේ, රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන චක්‍ර ලේඛය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කිරීමට නියමිත බවය.

උදාවන නත්තල හා නව වසර සැමරීම වෙනුවෙන් ලබා දෙන මෙම පරිපූරක උත්සව ණය යෝජනා ක්‍රමය 0.625ක පොලී අනුපාතයක් යටතේ මාස 10කින් ගෙවීමට යටත් වන පරිද්දෙන් ලබා දීමට නියමිතය.

මසකට ආදායම රු. 50,000.00කට වැඩි රාජ්‍ය නිලධාරීන් සදහා රු. 50,000.00ක ණය මුදලක් ද රු. 25,000.00ත් රු. 50,000.00ත් අතර වැටුප් ලබන නිලධාරීන් සඳහා රු. 25,000.00ක ණය මුදලක් ද මසකට රු. 25,000.00කට අඩු වැටුප් ලබන රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 10,000.00ක ණය මුදලක් ද මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසා ඇත.

ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව හා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව යන බැංකු මගින් මෙම ණය සහන ලබා දීමට නියමිත අතර අදාළ රාජ්‍ය ආයතන වල ප්‍රධානීන් මගින් ණය අයදුම් කරන නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛන සේවාස්ථානය අසල පිහිටි රාජ්‍ය බැංකු වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මෙම ණය මුදල ලබා ගැනීමට ඉඩකඩ ලබා දී තිබේ.

එසේ ම, එම ණය මුදල දෙසැම්බර් මස 18 වන දිනට පෙර ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ ගිණුම් වලට බැර කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here