අමෙරිකාවේ සහාය අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට

0
37
මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන්(MCC)එහි සංයුක්තයෙන් ඉවත් වීමට ගත් තීරණය නොතකා ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය දෙන බවට ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය සහතික විය.
 
තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ බව සදහන් කරයි.
 
දෙසැම්බර් 15 වන දින එම්.සී.සී. මණ්ඩලය විසින් යෝජිත හවුල්කාර රටක සහභාගීත්වය නොමැතිකම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට MCC සංවර්ධන ආධාර බිලියන 89 ක් ලබා දී ඇත.
 
ශ්‍රී ලංකාව සඳහා අනුමත කරන ලද බිලියන 89 ක් ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් ඇති හවුල්කාර රටවලට ඔවුන්ගේ ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රමුඛතා, දරිද්‍රතාවය අවම කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ආර්ථිකයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා අරමුදල් අවශ්‍ය වේ.
 
MCC ලොව පුරා රටවල් 30 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සමඟ ප්‍රදාන ගිවිසුම් 38 ක් සමඟ සාර්ථකව හවුල් වී ඇති අතර එය ඩොලර් බිලියන 13.5 කට ආසන්නය. මෙම ප්‍රදානයන් මගින් දේශීය හා දේශීය ආයෝජන උත්ප්‍රේරණය කිරීමෙන් මිලියන ගණනක් ජනතාව දරිද්‍රතාවයෙන් මුදවාලයි.
 
අමෙරිකාව ශ්‍රී ලංකාවේ මිතුරෙකු හා හවුල්කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කරන අතර COVID වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සහ ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට ශ්‍රී ලංකාවට දිගටම සහාය වනු ඇති බව එම ප්‍රකාශයේ වැඩිදුරටත් දැක්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here