ඊයේ දිනත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සහ ආසාදිතයින් 611ක්…..වෛරසය සමාජගත වී නැහැ.

0
17

No photo description available.

No photo description available.

The post ඊයේ දිනත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සහ ආසාදිතයින් 611ක්…..වෛරසය සමාජගත වී නැහැ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here